Adgangskrav og optagelse på EUX Business – over 25 år


Du tilhører målgruppen over 25, hvis du er over 25 år. I dette tilfælde vil der blive lavet et særligt forløb for dig. Forløbet kaldes ’Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV), og er tilrettelagt, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen. Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere på de kompetencer, du allerede har. En tidligere uddannelse eller erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre din skole- og praktikdel på kortere tid.

Adgangskrav

For at blive optaget som EUV-elev skal du:

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.

Sådan optages du på EUX Business

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning (Kontor, Handel eller detail), som du gerne vil have. Du skal samtidig angive, om du ønsker at tage uddannelsen som EUX. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Og har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Tilmelding via www.optagelse.dk >>

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Studievejledere - EUD/EUX - Strandvejen/Langagervej
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
Tlf.: 27100150
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Tlf.: 60294670
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tlf.: 27105986
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk