Adgangskrav og optagelse på EUX Business – under 25 år


Du tilhører målgruppen under 25, hvis du er under 25 år og det er mere end 14 måneder siden, at du afsluttede grundskolen. I dette tilfælde skal du begynde på GF2. Der er dog oprettet en forsøgsordning, der giver udvalgte elever mulighed for at begynde på GF1. Læs mere om den nye forsøgsordning.

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 2 (GF2) på EUX Business skal du

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)

Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

Du skal samtidig være opmærksom på, at der gælder særlige krav for at kunne blive optaget på GF2. Bl.a. skal du have bestået fagene:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C

Forsøgsordning med udvidet optag på GF1

På Aalborg Handelsskole deltager vi i Undervisningsministeriets forsøg om udvidet optag på Grundforløb 1 i 2018. Det betyder, at du som elev har mulighed for at søge optagelse på GF1, selv om det er mere end et år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse.

Mangler du alle C-niveau fag

Du kan tage fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C som et samlet EUX suppleringsforløb over 20 uger. Forløbet er SU-berettiget.

Læs mere om EUX suppleringsforløbet >>

Mangler du et enkelt C-niveau fag?

Mangler du et enkelt fag, kan du tage det i vores Åbent Læringscenter eller som fjernundervisning.

Læs mere om vores enkeltfag >>

Sådan optages du på EUX Business

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning (Kontor, Handel eller detail), som du gerne vil have. Du skal samtidig angive, om du ønsker at tage uddannelsen som EUX. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Og har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Tilmelding via www.optagelse.dk >>

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Studievejledere - EUD/EUX - Strandvejen/Langagervej
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
Tlf.: 27100150
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Tlf.: 60294670
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tlf.: 27105986
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk