Antimobbestrategi – EUX og EUD Business


I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal alle skoler have en antimobbestrategi. Strategien skal bl.a. være med til at sikre, at der på skolen findes et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og ansatte trives.

På Aalborg Handelsskole har vi også udarbejdet en antimobbestrategi, der har til formål at forebygge og håndtere mobning/mistrivsel. Strategien indeholder en definition af mobning – herunder også digital mobning, samt en handleplan ift. forebyggelse og indgriben, hvis mobning skulle finde sted.  

Læs hele Aalborg Handelsskoles antimobbestrategi i dokumentet. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk