Business for en dag


Eleverne vil på forløbet ’Business for en dag’ stifte bekendtskab med en række nye fagområder såsom innovation, privatøkonomi, indkøb, købmandsskab, markedsføring, målgrupper m.m. Målet er at give eleverne en større viden om de enkelte områder og samtidig sættes der fokus på elevernes evne til at samarbejde. Forløbet er lavet specielt for grundskolernes 9. klasser.

Kreativitet, gruppearbejde og løsning af praktiske opgaver danner rammen om dagen. Eleverne bliver inddelt i hold, hvorefter de skal besøge seks forskellige opgavestationer. Her får de stillet en opgave, der tager udgangspunkt i én eller flere af fagområderne. Gruppen har 25 min. til at løse hver opgave. Nogle elever vil desuden få tildelt forskellige ansvarsområder, der har betydning for, hvor godt opgaverne løses. Efter hver afsluttet opgave vil grupperne få forskellige points afhængig af, hvor godt opgaven er klaret. Når alle opgaverne er løst kåres det hold, som samlet set har klaret sig bedst.

Pædagogiske overvejelser

Opgaverne tager primært udgangspunkt i teorien fra de fagområder, der undervises i på EUX Business, men også begreber som eleverne kender fra grundskolen, vil blive inddraget. Opgaverne er meget praksisnære, så de understøtter elevernes lyst til at lære og forstå de emner, der arbejdes med.

Samarbejde, konkurrence og deadlines er tænkt ind i forløbet, da vi har erfaring med, at dette virker motiverende og er medvirkende til fastholde elevernes fokus.

Målgruppe

For 9. klasse.

Forløbets varighed

Forløbet afholdes tirsdage og varer ca. 6 timer.

Sted

Business for en dag foregår på egen skole.

Kontaktperson

Handelslærer Lars Møller
E-mail: larm@ah.dk
Mobilnummer: 2070 0585
Lars Møller Handelslærer
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk