EUX Business for en dag


Eleverne vil på forløbet ’EUX Business for en dag’ stifte bekendtskab med en række nye fagområder såsom erhvervsøkonomi (resultatopgørelse), privatøkonomi, indkøb, målgrupper, kommunikation og markedsføring, Målet er at give eleverne en større viden om de enkelte områder og samtidig sætte fokus på elevernes evne til at samarbejde. Forløbet er lavet specielt for grundskolernes 9. klasser.

Eleverne inddeles i hold, hvor de skal starte og drive et Storcenter. Storcentret har både kontor-, handel- og detailvirksomheder, hvilket giver mulighed for at udfordre eleverne på de områder, vi underviser eleverne i på EUD og EUX.

Efter hver afsluttet opgave vil gruppernes resultatet blive bedømt. Når alle opgaverne er løst, kåres det hold, som samlet set har klaret sig bedst.

Pædagogiske overvejelser

Opgaverne tager primært udgangspunkt i teorien fra de fagområder, der undervises i på EUX Business, men også begreber som eleverne kender fra grundskolen, vil blive inddraget. Opgaverne er meget praksisnære, så de understøtter elevernes lyst til at lære og forstå de emner, der arbejdes med.

Samarbejde, konkurrence og deadlines er tænkt ind i forløbet, da vi har erfaring med, at dette motiverer og er med til at fastholde elevernes fokus.

Målgruppe

For 9. klasse.

Forløbets varighed

Forløbet afholdes torsdage og varer ca. 6 timer (kl. 8.10 – 14.10)

Sted

Business for en dag foregår på egen skole.

Kontaktperson

Handelslærer Lars Møller
E-mail: larm@ah.dk
Mobilnummer: 2070 0585
Lars Møller Handelslærer
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk