SIMU butik: EUD/EUX talent


Dette forløb er målrettet elever, der er blevet udvalgt i forbindelse med deres introforløb.

I forløbet arbejder eleverne interaktivt med egen virksomhed på B2Cmarkedet. Her kommer eleverne til at berøre emner inden for handel- og kontorområdet, og eleverne får samtidig mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af kernefagene fra EUD/EUX Business:

  • Afsætning - Her arbejder eleverne med navn, slogan og logo (grafisk profil).
  • IT - udarbejdelsen af logoer, navneskilte og breve samt selvfølgelig spillet som helhed, hvor der sættes krav til elevernes færdigheder inden for IT.
  • Erhvervsøkonomi – Eleverne skal administrere virksomhedens økonomi.

Forløbet er opdelt i moduler. Det betyder, at længden og indholdet kan variere afhængig af den enkelte gruppes engagement og færdigheder.

Pædagogiske overvejelser

Forløbet åbner op for en fantastisk mulighed for at kombinere ”spilsituationer” med praksisnære øvelser, som giver indsigt i nye fagområder og erhvervsrelateret viden. De mange øvelser er med til at gøre læringen mere virkelighedsnær, og samtidig fremmer forløbet elevernes evne til at samarbejde i grupper.

Målgruppe

For særligt udvalgte elever, der er udpeget i forbindelse med introforløb - enten af deres egen skole eller UU.

Hold à 10-24 elever.

Forløbets varighed

4 dage fordelt på følgende datoer: 10/9, 18/9, 26/9 og 4/10 2018.

Forløbet finder sted i tidsrummet kl. 08.30-15.00 (7 lektioner).

Sted

Forløbet afholdes hos Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser - Strandvejen/Langagervej.

Kontaktperson

Handelslærer Lars Møller
E-mail: larm@ah.dk
Mobilnummer: 2070 0585
Lars Møller Handelslærer
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk