Businesscase - Talentforløb


Businesscase er målrettet 9. klasses elever, som er særligt udvalgt af deres klasselærer.

Her fokuserer vi på at øge mulighederne for de elever, der ønsker at lære mere og som efterspørger en større viden og kendskab til den erhvervsfaglige studentereksamen - EUX Business.

Motivation, engagement og lyst til at stifte bekendtskab med nogle af de områder, vi arbejder med på erhvervsuddannelserne, ligger derfor til grund for udvælgelsen af de enkelte elever på dette forløb.

I forløbet skal eleverne stifte bekendtskab med emner som aktier/værdipapir, priskalkulationer, SKAT, budgetter, andre økonomiske forhold og erhvervsretlige forhold, der er relevante for virksomheder i dag. Eleverne bliver udfordret på et teoretisk plan, men skal også løse praksisnære opgaver i samarbejde med udvalgte virksomheder.

Derudover skal eleverne også forholde sig til deres fremtidige rolle som arbejdstager, i forhold til ind- og udlån, forsikring, løn mv

Pædagogiske overvejelser

Forløbet giver mulighed for en større indsigt i, hvilke økonomiske forhold virksomheder arbejder med. Øvelserne er med til at gøre læringen mere virkelighedsnær og samtidig øge elevernes teoretiske forståelse på området

Målgruppe

For særligt udvalgte elever i 9. klasse.

Forløbets varighed

14 lektioner à 90 minutter
Tirsdage fra kl. 14.30-16.00.
I ugerne 35-48 2017

Sted

Forløbet afholdes hos Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser - Strandvejen/Langagervej.

Kontaktperson

Handelslærer Lars Møller
E-mail: larm@ah.dk
Mobilnummer: 2070 0585
Lars Møller Handelslærer
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk