Dimission på EUX Business


Når EUX Business studieåret er veloverstået afholder skolen en dimission, hvor eleverne får udleveret eksamensbeviser inden de kan påbegynde hovedforløbet. Til dimissionen vil der også blive holdt taler - bl.a. af uddannelseschefen. Efterfølgende er der tradition for, at klasserne tager på rundtur til hinandens familier for at lade sig fejre.

Dimission 2018 - Strandvejen

GF2 EUD og EUX (gælder for de EUX'ere, der ikke ønsker studieåret)
Fredag d. 29. juni 2018 kl. 9.30-11.00

EUX studieåret - klasse 2.G, 2.H og 2.I
Fredag d. 29. juni 2018 kl. 12.00-13.30
 
EUX studieåret - klasse 2.J og 2.K
Fredag d. 29. juni 2018 kl. 14.30-16.00
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk