Elevdemokrati


På EUX Business findes et elevdemokrati. Det betyder, at du som elev kan få indflydelse på nogle af de beslutninger, der vedrører hverdagen på skolen. I praksis fungerer det ved, at der findes forskellige arrangementsudvalg. Som elev er du selv med til at planlægge og gennemføre arrangementer. Det sker fx i forbindelse med fredagscaféer, elevfester eller mere faglige arrangementer såsom oplæg fra erhvervslivet eller politiske debatter.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk