EUX Business


Det du drømmer om i dag, behøver ikke at være det samme senere. EUX Business åbner din fremtid, hvad enten du vil have en erhvervskarriere i en virksomhed eller du vil læse videre. 

Med EUX Business skal du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen - med EUX Business kombinerer du nemlig begge dele. Med uddannelsen har du nemlig mulighed for - på én gang - at få en erhvervsuddannelse og generel studiekompetence til videregående uddannelser. 

Uddannelsen er desuden meget praksisnær, og afsluttes med et 2-årigt praktikforløb i en virksomhed inden for fx administration, økonomi, revision, shipping, butik eller handel. Når du har afsluttet hovedforløbet vil du både få et erhvervsuddannelsesbevis og et EUX bevis.

Som elev på EUX Business har du dog også mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse direkte efter at du har afsluttet studieåret. I dette tilfælde vil du få et bevis for at have gennemført EUX 1. del. Vælger du denne vej, skal du dog være opmærksom på, at du ikke får færdiggjort din EUX Business uddannelse. 

EUX Business hjælper dig med at finde din egen vej.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk