Fagretninger på EUX Business


EUX Business er for dig, der har drømme og ambitioner for din fremtid, og som ønsker en karriere med indflydelse og ansvar. Du er klar til en uddannelse, der stiller krav til din faglighed, og som forbereder dig til erhvervslivet – også på et internationalt niveau.

På EUX Business kan du specialisere dig inden for to forskellige fagretninger:


Valget af fagretning afhænger af, om du vil inden for kontor, handel eller butiksvejen. EUX Business er obligatorisk, hvis du ønsker at tage en uddannelse inden for kontor.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk