Forsikringer


Skolen er omfattet af statens selvforsikring, men kan ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne. Derfor skal eleverne selv sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikrede, hvilket evt. kan ske som et led i forældrenes forsikringer.

Hvis elever forvolder materiel skade på skolen, vil de blive gjort økonomisk ansvarlige herfor.

Aalborg Handelsskole er en stor skole fordelt på mange bygninger. Der er mange ind- og udgange som i dagtimerne er ulåste. Derfor opfordrer vi eleverne til ALDRIG at efterlade personlige ejendele i klasselokalerne eller på fælles områder uden opsyn. Det gælder bærbare computere, mobiltelefoner, tasker med penge og nøgler osv. Eleverne bør heller ikke lade deres skoletaske stå åben uden opsyn, da de har erstatningspligt i forhold til bortkomne skolebøger.

Skolen har intet erstatningsansvar overfor elevernes ting og mister en elev sine ting på skolen, skal det meldes til elevens egen forsikring samt til politiet, som enhver anden tyverisag.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk