Grundforløb 2. del på EUX Business (GF2)


På grundforløb 2.del (GF2) på EUX Business specialiserer du dig inden for den uddannelse – kontor, handel eller detail – du har valgt. Forløbet varer 20 uger (½ år).

Du kan begynde på grundforløb 2. del, hvis du:

 • har afsluttet grundforløb 1. del
 • er under 25 år og har afsluttet grundskolen for mere en 14 måneder siden
 • tidligere har påbegyndt et grundforløb 1. del
 • har gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF)

...og ellers opfylder adgangskravene til EUX Business.

Der vil være tale om både undervisning i grundfag og i et særligt uddannelsesspecifikt fag, hvor du går i dybden med enten kontor, handel eller detail. 

Obligatoriske grundfag

 • Erhvervsøkonomi C
 • IT C
 • Afsætning C
 • Organisation C
 • Matematik C

Uddannelsesspecifikke fag

Uddannelsesspecifikke fag er placeret i projektuger og som del af den løbende undervisning. Eksempler på emner i uddannelsesspecifikke fag er:

Uddannelse Emner

Kontoruddannelsen

 • Kommunikation
 • Kvalitet og service
 • Databehandling
 • Virksomhedens administrative funktioner
Handelsuddannelsen
 • Værdi og forsyningskæder
 • Kommunikation mellem virksomheder
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Digital databehandling
Detailuddannelsen
 • Butiksdrift
 • Performance
 • Butiksøkonomi
 • Salg og e-handel
 • Visual merchandising
 • innovation og iværksætteri

Som afslutning på GF2 skal du bestå en grundforløbsprøve og et grundfag. Herefter er du klar til studieåret på din EUX Business uddannelse.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk