Grundskolesamarbejde


På EUX Business har vi et godt samarbejde med folkeskoler og vi udbyder løbende spændende undervisningsforløb målrettet elever i afgangsklasserne.

På EUX Business tilbyder vi følgende forløb

Udover disse aktiviteter, så har Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser i samarbejde med de Nordjyske Erhvervsskoler udarbejdet en række øvrige forløb for grundskoler – herunder Skills Stafetten. Kontakt os gerne for at høre mere om disse forløb.

Forløb med fordele

Ud over at give eleverne i grundskolen kendskab til ungdomsuddannelsernes fagrækker, giver forløbene også andre fordele for jer som grundskole - fx:

  • Mulighed for at supplere den daglige undervisning med nye teknologiske læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde.
  • Velegnet som indhold eller supplement i forbindelse med fx "uddannelse og job"-aktiviteter
  • Grundskoleeleverne vil opdage, hvordan uddannelse flytter deres kompetencer.
  • Mulighed for at vores elever inddrages i undervisningen som sparringspartnere for grundskoleeleverne.

Hvad angår det økonomiske aspekt ift. aktiviteterne, så afholder vi alle udgifter til egne undervisere under forudsætning af, at grundskolens lærere også deltager i aktiviteten.

Sådan booker I et forløb

Det er både enkelte og let at indgå et samarbejde. Proceduren er:
  1. Kontakt én af vores tovholdere (står beskrevet under hvert forløb)
  2. Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer og i forhold til jeres undervisning
  3. Aktiviteten gennemføres - enten hos jer eller hos os

Vi glæder os til at lave et spændende aktivitetsforløb sammen med jer. Afhængig af interesse og tilslutning kan vi være nødt til at sætte en begrænsning på antallet af udbud. Aktiviteterne vil blive reserveret efter først-til-mølle princippet.

Tidspunkt for aktiviteterne

For at kunne lave det bedste forløb for jeres elever og af hensyn til vores bemanding, vil vi opfordre til, at forløbene bliver lagt i perioden:
9. - 10. klasse 7. - 8. klasse
d. 1/9 2017 til d. 16/12 2017 d. 1/9 2017 til d. 17/2 2018
Lars Møller Handelslærer
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk