Kontaktlærer - EUX Business


Du får en kontaktlærer, hvis primære formål er at være din rådgiver. I skal samarbejde om en løbende afklaring af dit uddannelsesbehov fx indplacering på det rette faglige niveau. Andre forhold, I kan samarbejde om, kan være:
  • at sikre du får en personlig uddannelsesplan for dit grundforløb
  • evaluering af hvordan du udvikler dig personligt og fagligt
  • nye mål for din udvikling, dvs. hvor er du mht. dine personlige og faglige kvalifikationer, og i hvilken retning skal din udvikling gå?
  • din trivsel på skolen, herunder studieaktivitet
Møderne med din kontaktlærer er et led i din uddannese og er derfor obligatoriske.

Kontaktlæreren virker desuden som bindeled mellem dig, klassen, de øvrige lærere og skolens ledelse. Din kontaktlærer er også med til at skabe et godt klima i klassen, støtte det sociale samvær og til at planlægge forskellige aktiviteter.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk