Læsevejleder - EUX Business


Skolen har også læsevejledere, som kan støtte dig i faglig læsning og skrivning, så du får størst mulig udbytte af undervisningen. Et møde med en læsevejleder kan aftales direkte med læsevejlederen eller gennem din kontaktlærer.
Læsevejleder på Langagervej
Marianne Bentsen
Handelslærer
Læsevejleder på Strandvejen
Rene Tengstedt
Handelslærer
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk