Aalborg Handelsskole holder åbent hus

15. november 2018

I de kommende måneder skal de ældste elever i grundskolen vælge den ungdomsuddannelse, de skal i gang med efter sommerferien. Der er mange muligheder at vælge mellem, og det kan være en svær beslutning at træffe. Derfor inviterer Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser til åbent hus, hvor eleverne kan høre mere om de to erhvervsuddannelser EUD Business og EUX Business. Det sker onsdag d. 21. november kl. 19 – 21 på Strandvejen 25, 9000 Aalborg.

Her kan elever og forældre møde studievejledere, undervisere og nuværende elever, der alle står parate til at svare på spørgsmål om både uddannelserne, karrieremulighederne og studiemiljøet. Derudover vil det også være muligt at høre om skolens tætte samarbejde med erhvervslivet, mulighederne for elevplads og ikke mindst få et indblik i de mange internationale aktiviteter, som skolen tilbyder. Endelig giver arrangementet også rig mulighed for at spørge ind til nogle af de jobs, som uddannelserne fører direkte til inden for brancherne kontor, handel, butik og event.

- Erhvervsuddannelserne har ændret sig meget de senere år, og vi oplever mange, der er nysgerrige på at høre mere om de nye muligheder, som erhvervsuddannelserne giver. For eksempel er EUX den eneste ungdomsuddannelse, som kombinerer erhvervsuddannelse med en studentereksamen, hvorfor den også benævnes Den Erhvervsfaglige Studentereksamen. Det betyder, at du efter endt uddannelse kan gå direkte i job eller søge direkte ind på en videregående uddannelse. Denne kombination tiltaler mange unge, da de får en erhvervsuddannelse, som åbner flere døre end tidligere, fortæller forstander for erhvervsuddannelserne Hans Jørgen Møller.Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk