Fire elever fra Aalborg Handelsskole modtager legater

11. december 2017

De fire elever William Larsen, Mette Vang Pedersen, Rikke Tranholm Nielsen og Anders Dupont – alle fra Aalborg Handelsskole - har hver netop modtaget et hæderslegat af fonden HTS Nordjylland (Handel, Transport og Service). Ved en ceremoni på AMU Nordjylland fik eleverne overrakt et hæderslegat på hver 20.000 kr. Legaterne blev givet som en påskønnelse af elevernes indsats og dygtighed inden for deres uddannelse.

I udvælgelsen har fonden bl.a. lagt vægt på, at eleverne igennem deres uddannelse har været fagligt dygtige. Derudover belønnes eleverne for, at de har bidraget positivt til det gode sammenhold og sociale miljø i klassen.

- Eleverne har i løbet af deres uddannelse udvist et stort fagligt engagement, ligesom de også har taget ansvar for at skabe et godt socialt sammenhold på skolen. De har biddraget positivt på alle måder og besidder nogle vigtige kompetencer, som også erhvervslivet vægter højt, fortæller Poul Søe Jeppesen, der er direktør på Aalborg Handelsskole.

Ud over Aalborg Handelsskoles fire elever blev der også uddelt legater til elever fra Tech College og AMU Nordjylland. I alt modtog 12 elever legater af fonden. Det er syvende gang, at HTS-fonden uddeler hæderslegater til elever fra de tre uddannelsesinstitutioner. Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk