Stjerneløb


10 poster med opgaver baseret på forskellige fag

Stjerneløbet fungerer som et spil bygget op med 10 poster. Posterne er hver især udstyret med en opgave, formuleret på baggrund af de forskellige fag, som vi underviser i på erhvervsuddannelserne EUD og EUX Business på Aalborg Handelsskole.

Med udgangspunkt i teoretisk viden, som eleverne skal tilegne sig på de forskellige poster, skal de løse opgaverne.

Hver gang eleverne har været ude ved en post og løst en opgave, vender de tilbage til ’hovedkontoret’, hvor gruppen får tildelt point ift., hvor godt opgaven er blevet løst. Herefter fortsætter man til en ny post.

På ’hovedkontoret’ vil det hele tiden være muligt at følge med i, hvor mange point man har optjent, og hvilke poster der er optaget af andre grupper.

På et tidspunkt i spillet vil der fremkomme en deadline, hvor spillet slutter.

Alt efter hvor godt man har klaret sig, bliver man belønnet med en ’præmie’. Præmien skal anvendes til den sidste udfordring, som samtidig er med til at afgøre, hvem der har vundet spillet.

Målgruppe

Forløbet er udviklet specielt til efterskoler. Deltagerantal op til 50 elever pr. forløb.

Forløbets varighed

Forløbet varer ca. 3 timer

Sted

Stjerneforløbet foregår på jeres efterskole.

Kontaktpersoner

Studievejleder

Gertrud Sindbjerg
ggs@ah.dk
Tlf. 2710 0150

Gertrud Sindbjerg Studievejleder
27100150
27100150
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk