Studieåret på EUX Business


Det andet år på EUX Business kalder vi til daglig ”Studieåret”. Det er nemlig her, du får den gymnasiale overbygning på grundforløbet og på den måde erhverver dig kompetencer til at læse videre.

Efter studieåret har du opnået EUX Business 1. del, og er klar til at komme i praktik inden for din valgte uddannelsesretning eller evt. læse videre.

På studieåret fordyber du dig i din valgte erhvervsuddannelse gennem obligatoriske fag, fagpakker og valgfag. Selvom der er tale om fag på C, B og A niveauer, får du en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden kommer eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod.

Dine obligatoriske fag, uanet hvilket GF2 forløb du har taget inden studieåret, er:

  • Dansk på A-niveau
  • IT på B-niveau
  • Engelsk på B-niveau

Derudover skal der laves en større skriftlig opgave (SSO) og et eksamensprojekt i løbet af studieåret.

Året slutter med 6 eksamener (mundtlige og/eller skriftlige) – inden EUX 1. del er i hus.

    Vælg din fagpakke på studieåret

    Inden din start på studieåret skal du vælge en fagpakke, som du vil følge.

    Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk