SU regler og økonomi


På erhvervsuddannelsernes grundforløb kan du søge SU efter de gældende regler.  Hvis du er over 18 år, kan du få SU under din uddannelse. Der gælder dog nogle forskellige regler for, hvad du kan få i SU. Hvis du er mellem 18 og 20 år beregnes størrelsen på din SU på baggrund af dine forældres indkomst. Er du derimod over 20 år, betragtes du som uafhængig af dine forældre. Du kan læse mere på www.su.dk

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Kvartalerne er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Du kan få mere information om mulighederne i skolens administration.  

Sådan søger du SU

Du søger SU via www.su.dk. Her skal du logge på med enten digital signatur, pinkode eller NemID. 

Løn på hovedforløbet

Når du går på hovedforløbet og er i virksomhedspraktik, får du udbetalt løn fra den virksomhed, som du er ansat i.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk