Uddannelsens opbygning - EUX Business


EUX Business er en 4-årig uddannelse, der kombinerer en erhvervsuddannelse med fag på gymnasiale niveauer. EUX Business består som udgangspunkt af to grundforløb (1+2), et studieår og to års elevtid i en virksomhed. 

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed og indeholder i alt 8 grundfag på C-niveau. Det studiekompetencegivende forløb varer et år, og indeholder en række fag på gymnasialt niveau.

På hovedforløbet får du praktisk erfaring som elev i en virksomhed. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for en uddannelsesretning. På hovedforløbet er du ansat og lønnet som elev i en virksomhed. Hovedforløbet rummer dog også kortere skoleophold, hvor du bliver undervist i de emner, der relaterer sig til dit uddannelsesområde.

EUX beviset udstedes, når du har afsluttet dit hovedforløb.

Efter studieåret opnår du et bevis for EUX 1. del. Med dette i hånden har du mulighed for at søge direkte ind på en videregående uddannelse i stedet for at tage hovedforløbet. Du skal dog være opmærksom på, at du ved at søge direkte ind på en videregående uddannelse ikke får færdiggjort din EUX Business uddannelse.

Dit forløb på EUX Business

Afhængig af din alder og evt. tidligere uddannelsesbaggrund, kan dit uddannelsesforløb se forskelligt ud. Dit EUX Business forløb afhænger af din baggrund:

Direkte fra 9. eller 10 klasse
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller har du afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder skal du som udgangspunkt begynde på grundforløb 1. del. Fra august 2018 introduceres der dog en ny uddannelsesstruktur for dig, der kommer direkte fra grundskolen. Det betyder, at både GF1, GF2 samt studieåret vil blive lavet som et mere sammenhængende forløb med mulighed for at lave et større fagligt udbytte.  
Læs mere om den nye struktur her >

Under 25 år
Er du under 25 år og har du afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden skal du som udgangspunkt begynde på grundforløb 2. del.

Over 25 år
Er du over 25 år skal der laves en realkompetencevurdering. Ofte betyder det, at du kan få merit for nogle fag, og dit uddannelsesforløb kan derfor være kortere end normalt.

    Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk