Udvidet adgang til GF1 - for dig under 25


Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen besluttede i januar 2018 at etablere et 1-årigt forsøg, hvor skolerne får mulighed for at optage elever på erhvervsuddannelsens grundforløb 1 (GF1), i op til to år efter, at eleven har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Forsøgets udvidelse af målgruppen betyder, at fx også unge der har gået på produktionsskole efter folkeskolen eller har været begyndt på en gymnasial uddannelse og er droppet ud, har mulighed for at kunne påbegynde GF1 i stedet for at være henvist til grundforløb 2 (GF2).

Procedure for optagelse på GF1 for dig under 25 år

Når studieadministrationen modtager en tilmelding til GF2 fra en ung (som kan gå på GF1 efter de nye regler), tager studievejlederen en samtale med eleven og vurderer eleven ud fra følgende kriterier:

  • En elev som opfylder adgangskravene, men som kunne have fordel af at øge sine færdigheder i danskfaget.
  • En elev som er usikker på sit uddannelsesvalg
  • En elev som kunne have fordel af at få styrket de personlige og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

Eleven skal være motiveret for deltagelse på GF1.

Er ovenstående betingelser opfyldt, vil eleven kunne optages på én af Aalborg Handelsskoles 18 kvotepladser efter følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Elever som søger en EUD retning
  2. Elever som søger en EUX studieretning

 

Der optages i henhold til ovenstående kriterier efter først-til-mølle princippet. 

Studievejledere - EUD/EUX - Strandvejen/Langagervej
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
Tlf.: 27100150
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Tlf.: 60294670
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tlf.: 27105986
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk