Vejledning på EUX Business


Allerede inden du begynder på EUX Business skal du træffe vigtige beslutninger for din fremtid. Studievejlederne på Aalborg Handelsskole er klar til at hjælpe dig hele vejen igennem din uddannelse, og du er også velkommen til at kontakte dem, allerede inden du starter. De vejleder dig og giver dig gode råd, så du tager det helt rigtige uddannelsesvalg.

Mere information

Du kan også få information om EUX Business hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Vejledningen gives på din folkeskole eller hos UU, hvis du ikke går i folkeskolen. 

Du kan også få oplysninger og vejledning ved at klikke ind på Undervisningsministeriets vejledningsportal www.ug.dk. Her kan du finde informationsmateriale om de valg, du skal træffe i forbindelse med opbygningen af din uddannelse. Her kan du også læse om de mange karrieremuligheder, som uddannelserne kan føre til.  
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk